Toplum bilinci gelişmiş insanların çeşitli amaçlarla kurdukları insan topluluklarıdir.

Hemşeri, meslek, yardım, siyasi, etnik ve benzeri amaçlarla kurulan, amacına uygun faaliyet gösteren resmi veya gayri resmi topluluk oluşumlardır.

Bu kuruluşların amaçları aslında mensupları olduğu unsurları bir araya getirerek kendilerini daha sosyal daha tanınır daha da bilinçli bir topluluk oluşturarak bulunduğu yerel kentsel ve ulusal alanda kendi seslerini duyurmak ve var olduğunu vede güçlü bir topluluk olduğu göstererek kendi kuruluşları nı ön plana çıkararak kurumuna dolayısıyla insanlarına yerelde ve genelde fayda sağlamak amacıyla hareket etmesi gerekir.

Bunun olabilmesi için yöneticilerinin toplumda karşılığı olan yaratıcı, idarecilik kabiliyeti ve liderlik vasfı olan kişiler olması gerekir. Üyelerinde inandığını yönetime destek olduğu ve inandığı kişiler den olması gerekir. Burda ki asıl olay da herkesin STK nin amacına inanmış olması gerekmektedir.

Bazı STK lar yaşamak için oyun salonu vs işleterek yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. Bu doğru bir faaliyet olmadığını gibi kültürel etkinliklerin önünü keser. Kısır döngü içinde girer ve uzun dönemde amacından çıkarak yok olur.

Peki nasıl yaşamalı STK;

Kendi yönetimi ve üyeleri aidat ve yardımlarıyla STK yi kabul görür hâle getirerek saygınlık ve güven kazanmalı ve resmi veya sivil kuruluşlara kendini tanıtarak güven sağlamalıdır.

Bundan sonra işi kolaylaşır.

Yardım almak ve yardımcı olmak misyonu gözükür.

Özellikle yönetici dürüst adil özgüvenli olur kendini ve STK yi anlatmada sıkıntısı olmazsa daha çabuk ilerler.

STK kendi kültürünü yaşatma ve gelecek nesillere aktarmak gibi bir görevi de vardır. 

Toplantı festival kendine ait gün hafta vs kutlamaları yapmalı bunların sürekli ve geleneksel için gayret göstermelidir.

https://www.facebook.com/nihat.sezgin