1981 doğumlu olup Kayseride Avukatlik yapmaktadir.

Egitim bilgileri

-Kayseri Lisesi 1999 -

-Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans 2003-

-Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi özel hukuk Anabilim dalı Yüksek lisans  2011 . -Anadolu Üniversitesi Maliye bölümü lisans 2013.

 Evli olup müzik ile de ilgilenmektedir.